Fystester

Som en del i arbetet med den idrottsliga utvecklingen har själva testerna ett viktigt inslag. Att mäta varje utövares prestationsnivå och sedan spegla dessa mot en optimal fysisk status (kravprofil) är mycket viktigt för det fortsatta arbetet. Att med jämna mellanrum, vanligtvis 6-8 veckor, analysera hur träningen har fortlöpt samt hur den kommande träningen bör läggas upp känns relevant och är en förutsättning för en effektiv och optimal träningsstrategi.

Vi testar de fysiska egenskaperna styrka, snabbhet, explosivitet och uthållighet. I vissa idrotter har vi även mer grenspecifika tester. I dagsläget sker detta på is i idrotterna bandy och ishockey.

De flesta av testerna kan ni genomföra själva. För att göra mer avancerade tester krävs specifik testutrustning. Vi kan ombesörja detta på plats då vår mätapparatur portabel. Vi upplever det som en fördel av komma ut till kunden för tester.