Analys

Analysarbetet är vår ”nyckelfunktion”. Genom att göra analyser av prestationen är det lättare att styra och effektivisera träningen. Det skapar utrymme för en mer individanpassad träning vilket är en viktig parameter för att optimera nedlagd tid för träning med maximal effekt.

Att göra bra analyser kräver att det finns en bra kravprofil. En kravprofil är ett mätbart krav på vad som förväntas av en idrottare i en unik roll och idrott. Under ca 15 år har vi 1000-tals tester i vår databank. Dessa tillsammans med GPS studier, samtal med elittränare och förbundskaptener samt den idrottsliga utvecklingen så har vi skapat ett antal kravprofiler som är tillförlitliga för ett flertal idrotter.