Köpvillkor

Samtycke

Samtycke till behandling av personuppgifter enligt nedan lämnas genom godkännande av dessa villkor. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap i www.healthperformance.se och därigenom återkalla ditt samtycke.

Försäljningsvillkor och leverans

Du köper ett antal analyser (10, 100, 500, 1000 eller 10 000). Analysen sker omedelbart och finns tillgänglig direkt efter betalning. Du har möjlighet att välja vilka tester du vill få analyserade, dessa utgör sedan den kostnad för vilken du betalar. Analysen kan nyttjas på tre olika sätt;

  • Analysen skrivs ut direkt.
  • Analysen kan sparas digitalt i egen dator.
  • Analysen finns tillgänglig på hemsidan via din inloggning.

Ångerrätt enligt distanslagen samt ekonomisk upprättelse då detta inträffar

Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar efter tecknat avtal. Detta gäller årsabonnemangen. Har analyser redan genomförts debiteras kostnaden för dessa exklusive moms per analys och dras från kostnaden för årsabonnemanget.

Beskrivning av de tjänster som erbjuds via www.healthperformance.se

Vi tillhandahåller ett analysverktyg för värdering av den fysiska prestationsförmågan som vår primära tjänst. Utöver det erbjuds fysiska tester, fysisk träning samt olika former av utbildning. Kostnaden av analyserna framgår på hemsidan. Kostnader i samband med fysiska tester, fysisk träning, utbildning eller resor görs upp på förhand.

Valuta

Alla priser som anges på hemsidan är i SEK inkl. moms.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter lämnas ej ut till andra bolag eller personer. Endast du samt eventuell ledare för din grupp kan se dina resultat och uppgifter. Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje man.

Vi följer de krav som finns under PUL (personuppgiftslagen).

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter:
9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att
a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,

b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,

c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,

d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,

e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,

f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,

g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,

h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och
i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Information om hur kortinformation behandlas

Betalning sker genom Payson som är PCI DSS-certifierade och uppfyller de säkerhetskrav som gäller bank- och kreditkortstransaktioner. All information krypteras med 128-bitars SSL-kryptering, vilket förhindrar obehörig att komma åt kortuppgifter. Kortnummer lagras ej av Martin Nyman Consulting efter genomförd transaktion. Tillåtna kort för betalning är VISA och Mastercard. Vid betalning med kort anges kortnummer, kortets giltighetstid samt CVC-koden. Fakturering är också möjlig.

Reklamation

Finns brister eller felaktigheter i analyserna har kunden rätt att påtala detta. Om felaktigheterna verifieras ersätts kunden för de analyser för vilka man har betalat. Kontakt Vi besvarar alla frågor kring beställningar inom 36 timmar. Detta sker antingen via martin@healthperfomance.se eller per telefon, +46 72-553 11 03.

Tvist

Martin Nyman Consulting följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.