Frågor & svar

Vad är Health Performance
 • Fysisk analys – genom att analysera din fysiska kapacitet och jämföra den med vad som är ett önskat läge för din idrott, din position och din ålder så skapas en bra guide till vad och hur du bör träna för bästa effekt.
 • Fysisk träning – vi kan hjälpa till med att utarbeta och driva den fysiska träningen.
 • Fysiska tester – genom tester som är relevanta för idrotten genomförs tester antingen med vår hjälp eller på egen hand. Nyckeln ligger sedan i att jämföra sina resultat (fysisk analys) med vad som är önskvärt.
 • Utbildning – vi kan genomföra en mängd olika utbildningsinsatser med fokus på kost, hälsa och prestation.
 • Resor – vi kan hjälpa till med olika typer av resor med fokus på träning och prestation.

Vad är bakgrunden till den fysiska analysen?
Hur fungerar det poängsystem som erhålls via analysen?
Hur fungerar hemsidan www.healthperformance.se?
Finns alla tester sparade?
Var finns information om hur testerna genomförs?
Vilka abonnemangsformer finns det?
 • 1 enskilt test
 • 10 tester
 • 50 tester
 • 100 tester
 • 500 tester
 • 1000 tester
 • 10 000 tester
Priser blir mer förmånligt ju fler tester man köper.

Kan man utföra testerna själv?
Kan man få hjälp med att genomföra testerna?