Medlemsvillkor

Parter

Dessa villkor gäller för medlemmar som registrerat sig på www.healthperformance.se. Medlemskapet är kostnadsfritt men nyttjande av de tjänster som erbjuds är förenade med viss kostnad.

Medlemskap

Anmälan om medlemskap i www.healthperformance.se görs via hemsidan. Du skapar därmed ett konto där dina personuppgifter och annan information om ditt medlemskap finns samlade. Kontot når du via dina registrerade inloggningsuppgifter. Ett lösenord för detta kan alltid beställas om det går förlorat.

Medlemsklubben

Som medlem i Medlemsklubben får du tillgång till de kravprofiler som finns utarbetade. Genom att nyttja dessa (mot kostnad) erhåller du fysiska kravprofiler vilka speglar din fysiska status för aktuell målgrupp och idrott.

Nyhetsbrev

Genom anmälan om medlemskap i www.healthperformance.se godkänner du prenumeration av vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration.

Behandling av personuppgifter och köpinformation

Personuppgifter lämnas ej ut till andra bolag eller personer. Endast du samt eventuell ledare för din grupp kan se dina resultat och uppgifter. Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje man.

Samtycke

Samtycke till behandling av personuppgifter lämnas genom godkännande av dessa villkor. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap i Medlemsklubben och därigenom återkalla ditt samtycke.

Tillämplig lag, tvist m.m.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och avtal om anslutna tjänster och funktioner. Eventuell tvist prövas med Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer deras beslut.